Von Leslie Huppert am 13. Dezember 2009 um 14:00

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,

zur Ihrer Information, for your information:

Dear Leslie,
Here is the newsletter. your acceptance at ARTIS DEN BOSCH, Netherlands.
All the best,
Looking forward to working with you.
Best,
Riet
CELEBRATING WITH A NEW INITIATIVE!

http://www.leslie-huppert.de

Uit de home sweet home serie "Die meisten Unfälle passieren Zuhause"
(hier in Saarbrücken) Wandmalerei, ca 15 x 4 m 2008, Leslie Huppert

Artis started life in a squat, a former warehouse, on the Handelskade
(commercial wharf). This provided not only space in which to work but
also offered the artists a local and international stage to display
their various forms of art, sometimes in an interdisciplinary way. It
had to be a public place where ART is, where art exists as something
natural. Together with the Amsterdam-based W139, Artis is one of the
oldest artist initiatives in the Netherlands.

From 1981 until 1984 Artis had its residence on the Handelskade in
's-Hertogenbosch. In 1985, the artists' group gained its successor,
the Artis Art Foundation (Kunstichting Artis), and two years later
started using the exhibition space of nearly 600m2 on the first floor
of the Willem II cigar factory.

In 2010 we are celebrating twenty-five years of Artis as a place for
art practice and research. The place where experiment is king and has
space to reign.

Artis is taking this opportunity to present a new concept: namely
ARTweek. ARTweek is part of the preparations and research period for
the upcoming exhibition Onrust "Activism and politics reflected in the
modern-day artistic calling" that starts in 2010. At the heart of this
exhibition is the work of the crusading Den Bosch-based artist Abel
Heijkamp whose sculpture "the Angry Polar Bear" says it all. The young
artist put his work unannounced in public view.ARTweek

Artists in Residences,

's-Hertogenbosch, Oisterwijk and TilburgARTweek edition #1

16 - 22 December 2009

Open every day, all locations from 10 am - 10 pm

During ARTweek a group of artists will be explicitly manifesting
themselves outwardly, towards society in the search for connections
and alliances. The theme of this week is Activism and politics
reflected in the modern-day artistic calling.In this quest to find the true nature of artistic pursuit, we pose the
question of the position of art and today's artists here and now. What
is the position of the artist in the debate between art and politics?
Autonomous or heteronomous? Does art have to incorporate (social)
reality and societal issues or does art have to stand above it all and
at all costs retain its autonomy? What is activism in art and is
radical artistic activism by association radical political activism?During this production and research period Artis Den Bosch wants to
consider the position of the artists in terms of politics and society
and examine the newly chosen positions.On 19 and 22 December Artis Den Bosch hosts Gatherings, with film,
artists, talks and debates. This is open to the public from 19:30
onwards.On 12 January 2010 we will be evaluating ARTweek in a public debate
that also begins at 19:30. For more information see http://www.artisdenbosch.nl

Participating artists Koert Jobse (NL), Sharon Paz (IS), Branko
Millskovic (Yo), José Simoes (POR), Claudia de la Torre (Mexico), Amy
Croft (UK). Lisa Salmin (EST), Elisabeth Ida (IND), Takako Oishi
(JP), Ehan Fardjadniya, (Iran), Leslie Huppert (GE) and Abel Heijkamp
(NL), e.o.

MOBILE EDITORIAL
17 - 22 december 2009
10am - 10 pm several locations, 's-Hertogenbosch and beyond.

ARTweek sees the Mobile Editorial crew of 6-8 people go on the road -
artists, photographers and writers. They will be making a report of
the very latest developments in the residences. Interviews, reviews,
groups activities, photo reports will be recorded in a daily
publication of The ARTIS Daily News. The mobile editorial can be found
in various parts of the city and surroundings of 's-Hertogenbosch.

The Mobile Editorial newspaper will be produced as a daily and be
handed out to the public as well as delivered door to door in the
vicinity of the residences. Those working on the Mobile Editorial
include Andy Wauman, Colin Peters, Darko Fritz, Bianca Runge, Shirley
Welten, Kaas Burgers and writers Machteld Leij, Jan Willem van
Rijnberk, Moosje Goosens, Sascia Vos and Koos Tuitjer

Black snow, installation (2009) Claudia de la Torre


IN THE PIPELINEEXHIBITION

16 Januari 2010 - 7 Februari 2010Onrust - Disturbance
Activism and politics reflected in the modern-day artistic calling
Abel Heijkamp (1983) born in Borculo, Netherlands, lives and works in
's-Hertogenbosch, visual artist and director/producer of
documentairies. In his work he tries to address social issues and he
uses different media from visual arts to journalism. He places works
of art like interventions in the public space .

OPENING
16 december 2010 om 17:00 uurOpening with introduction, film, debat and later that evening a
party. Please consult our website for full programme.
http://www.artisdenbosch.nl <http://www.artisdenbosch.nl/>;

Concept ARTweek, Riet van Gerven. Production ARTweek , ARTIS DEN BOSCH
in collaboration with Kunstpodium-T, Tilburg and Marijana Drozdek,
's-Hertogenbosch. Financial support from Province of Noord Brabant,
Content uitzendorganisatie, Town Council Tilburg a.o..

ARTIS receives structural support of Town Council 's - Hertogenbosch.

Vertaling: CPLS text & copy, GoirleFacebook: http://www.facebook.com/people/Artis-Den-Bosch-crew/1667483512

ARTIS DEN BOSCH, Boschveldweg 471, 5211 VK 's-Hertogenbosch, The
Netherlands +31 (0)73 613 50 52

http://www.artisdenbosch.nl <http://www.artisdenbosch.nl/>;

Dit e-mailbericht werd gestuurd naar HIER VELD PRIVE EMAIL INVOEGEN
door Artis Den Bosch. Indien u geen e-mailberichten meer wenst te
ontvangen van ons kunt u zich hieronder uitschrijven.

To unsubscribe, please send an email and write in subject line
UNSUBSCRIBEHartelijks,

Riet van Gerven

___________________________________

Artis Den Bosch
Boschveldweg 471, 5211 VK 's-Hertogenbosch
T +31 (0) 73 6135052, M +31 (0) 6 13898069
http://www.artisdenbosch.nl <http://www.artisdenbosch.nl/>;

Löschen | Antworten | Weiterleiten | Umleiten | Thema Anzeigen |
Ausschlussliste | Positivliste | Quelltext | Speichern unter | Drucken
Markieren als: Nicht gelesen Wichtig Nicht wichtig Beantwortet Nicht
beantwortet Entwurf Kein Entwurf Verschiebe | Kopiere diese
Nachricht nach ---- Neuer Ordner ---- Posteingang an_daniel_lonn
Aufruf-Antworten Claudia Brieske coaching Daniel Lonn
daniel_wichtige_info drafts Intern-kolleginnen lindebaum Marliese
Jung-Dörr Monika Bohr namibia Neue Website residency_zukunft sent-mail
stipendien_etc transaktionen wichtige projektadressen Zurück zu
Posteingang


ARTIS DEN BOSCH

Nieuws / News___december / December 2009 #7Nederlands25 jaar ARTIS


VIEREN WE MET EEN NIEUW INITIATIEF!Artis vond zijn oorsprong in een kraakpand aan de Handelskade, een
voormalig pakhuis. Naast werkruimte bood het een podium waarop
kunstenaars (lokaal en internationaal) uit zeer verschillende
disciplines zich, al dan niet interdisciplinair, konden manifesteren.
Het wilde vooral een openbare plek zijn waar ART is, waar kunst
bestaat als een vanzelfsprekendheid. Artis behoort samen met W139 in
Amsterdam tot de oudste kunstenaarsinitiatieven van Nederland.

Artis heeft van 1981 t/m 1984 aan de Handelskade in 's-Hertogenbosch
bestaan. Onder de naam Kunststichting Artis kreeg de kunstenaarsgroep
in 1985 opvolging. In 1987 werd de tentoonstellingsruimte van bijna
600m2 in gebruik genomen op de eerste verdieping van de Willem II
sigarenfabriek.In 2010 vieren we dat Artis al vijfentwintig jaar als ruimte voor de
kunstpraktijk en het onderzoek fungeert. Dé plek waar het experiment
regeert en presentatieruimte krijgt.Artis grijpt deze gelegenheid aan om een nieuw concept te presenteren:
namelijk ARTweek. ARTweek is onderdeel van de voorbereidingen en de
onderzoeksperiode voor de op handen zijne tentoonstelling Onrust
"Activisme en politiek gespiegeld in hedendaags kunstenaarschap" die
in 2010 van start gaat . Hierin staat het werk van de activistische
Bossche Kunstenaar Abel Heijkamp centraal, die van zich deed spreken
met de sculptuur "IJsbeer van autobanden" 2008. De jonge kunstenaar
plaatste het werk onaangekondigd in de openbare ruimte.


A Representation of Fictional War, 2009 Takako OishiARTweek

Artists in Residences,

's-Hertogenbosch, Oisterwijk en TilburgARTweek EDITIE #1

16 - 22 december 2009

Open alle dagen op alle locaties van 10:00 - 22:00 uur.Tijdens ARTweek is het thema "activisme en politiek gespiegeld in
hedendaags kunstenaarschap". De groep kunstenaars treedt nadrukkelijk
naar buiten, de maatschappij tegemoet op zoek naar verbanden en
verbondenheid.Rond de doelstelling van de ware aard van het kunstzinnig streven,
vragen we ons af wat de actuele positie van de kunst en de hedendaagse
kunstenaar is. Wat is de positie van de kunstenaar In het debat tussen
kunst en politiek? Autonoom of heteronoom? Moet de kunst versmelten
met de (sociale) werkelijkheid en maatschappelijke vraagstukken of
moet de kunst haar autonomie boven alles behouden? Wat is activisme in
de kunst en is een radicaal artistiek activisme vanzelfsprekend een
radicaal politiekactivisme?


Artis Den Bosch wil in deze productie en onderzoeksperiode de positie
van de kunstenaar ten opzichte van de politiek en maatschappij onder
de loep nemen en de nieuw gekozen posities in kaart brengen.Op 19 en 22 december zijn er in Artis Den Bosch Gatherings, met film,
artists talks en debatten. Openbaar toegankelijk vanaf 19:30 uur.Op 12 januari 2010 evalueren we ARTweek in een openbare bijeenkomst
die ook om 19:30 begint. Voor meer informatie: http://www.artisdenbosch.nl

Deelnemende kunstenaars: Koert Jobse (NL), Sharon Paz (IS), Branko
Millskovic (Yo), José Simoes (POR), Claudia de la Torre (Mexico), Amy
Croft (UK), Lisa Salmin (EST), Elisabeth Ida (Indonesië), Takako
Oishi (JP), Ehan Fardjadniya (Iran), Leslie Huppert (GE), Abel
Heijkamp, e.a.

DE RIJDENDE REDACTIE
17 - 22 december 2009
10:00 - 22:00 uur op diverse locaties, 's-Hertogenbosch en omstreken.

Tijdens ARTweek gaat de Rijdende Redactie met een crew van 6-8
personen op pad. Onder hen zijn kunstenaars, fotografen én schrijvers.
Er wordt verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen in de
residenties. Interviews, recensies, groepsactiviteiten, beeldverslagen
zullen worden opgenomen in een dagelijkse uitgave van The ARTIS Daily
News. De rijdende redactie zal te vinden zijn op diverse plaatsen in
en rond het centrum van de stad en de ommelanden van 's-Hertogenbosch.

Het nieuwsblad wordt als een dagelijkse editie in de Rijdende Redactie
geproduceerd, aan het publiek uitgedeeld en huis aan huis bezorgd in
de buurt van de residenties. Aan de Rijdende Redactie werken o.a. mee:
Andy Wauman, Colin Peters, Darko Fritz, Bianca Runge, Shirley Welten,
Kaas Burgers en schrijvers Machteld Leij, Jan Willem van Rijnberk,
Moosje Goosens, Sascia Vos en Koos Tuitjer.


IN DE PLANNINGTENTOONSTELLING

16 januari 2010 - 7 Februari 2010ONRUST
Activisme en politiek gespiegeld in hedendaags kunstenaarschap.Abel Heijkamp (1983) geboren in Borculo, woont en werkt in
's-Hertogenbosch. Hij is Beeldend kunstenaar en documentairemaker.
Zijn werk stelt verborgen maatschappelijke problemen aan de kaak. Hij
maakt daarbij gebruik van verschillende media, van beeldende kunst tot
journalistiek. Hij plaatst werken als interventies in de publieke
ruimte en is de regisseur van de documentaire ´Leegstand zonder Zorgen´.

OPENING
16 december 2010 om 17:00 uurOpening met voordracht, film, debat en later op de avond een feest.
Voor het volledige programma van de opening verwijzen we naar de
website. http://www.artisdenbosch.nl
Concept ARTweek , Riet van Gerven. Production ARTweek ARTIS DEN BOSCH
in samenwerking met Kunstpodium-T, Tilburg en Marijana Drozdek,
's-Hertogenbosch. Financial support from Province of Noord Brabant,
Content Uitzendorganisatie. Town Council Tilburg e.a.

ARTIS wordt structureel gesubsidieerd door de gemeente 's-Hertogenbosch.EnglishARTIS: 25 years


CELEBRATING WITH A NEW INITIATIVE!Uit de home sweet home serie "Die meisten Unfälle passieren Zuhause"
(hier in Saarbrücken) Wandmalerei, ca 15 x 4 m 2008, Leslie Huppert
Artis started life in a squat, a former warehouse, on the Handelskade
(commercial wharf). This provided not only space in which to work but
also offered the artists a local and international stage to display
their various forms of art, sometimes in an interdisciplinary way. It
had to be a public place where ART is, where art exists as something
natural. Together with the Amsterdam-based W139, Artis is one of the
oldest artist initiatives in the Netherlands.

From 1981 until 1984 Artis had its residence on the Handelskade in
's-Hertogenbosch. In 1985, the artists' group gained its successor,
the Artis Art Foundation (Kunstichting Artis), and two years later
started using the exhibition space of nearly 600m2 on the first floor
of the Willem II cigar factory.In 2010 we are celebrating twenty-five years of Artis as a place for
art practice and research. The place where experiment is king and has
space to reign.Artis is taking this opportunity to present a new concept: namely
ARTweek. ARTweek is part of the preparations and research period for
the upcoming exhibition Onrust "Activism and politics reflected in the
modern-day artistic calling" that starts in 2010. At the heart of this
exhibition is the work of the crusading Den Bosch-based artist Abel
Heijkamp whose sculpture "the Angry Polar Bear" says it all. The young
artist put his work unannounced in public view.ARTweek

Artists in Residences,

's-Hertogenbosch, Oisterwijk and TilburgARTweek edition #1

16 - 22 December 2009

Open every day, all locations from 10 am - 10 pm

During ARTweek a group of artists will be explicitly manifesting
themselves outwardly, towards society in the search for connections
and alliances. The theme of this week is Activism and politics
reflected in the modern-day artistic calling.In this quest to find the true nature of artistic pursuit, we pose the
question of the position of art and today's artists here and now. What
is the position of the artist in the debate between art and politics?
Autonomous or heteronomous? Does art have to incorporate (social)
reality and societal issues or does art have to stand above it all and
at all costs retain its autonomy? What is activism in art and is
radical artistic activism by association radical political activism?During this production and research period Artis Den Bosch wants to
consider the position of the artists in terms of politics and society
and examine the newly chosen positions.On 19 and 22 December Artis Den Bosch hosts Gatherings, with film,
artists, talks and debates. This is open to the public from 19:30
onwards.On 12 January 2010 we will be evaluating ARTweek in a public debate
that also begins at 19:30. For more information see http://www.artisdenbosch.nl

Participating artists Koert Jobse (NL), Sharon Paz (IS), Branko
Millskovic (Yo), José Simoes (POR), Claudia de la Torre (Mexico), Amy
Croft (UK). Lisa Salmin (EST), Elisabeth Ida (IND), Takako Oishi
(JP), Ehan Fardjadniya, (Iran), Leslie Huppert (GE) and Abel Heijkamp
(NL), e.o.

MOBILE EDITORIAL
17 - 22 december 2009
10am - 10 pm several locations, 's-Hertogenbosch and beyond.

ARTweek sees the Mobile Editorial crew of 6-8 people go on the road -
artists, photographers and writers. They will be making a report of
the very latest developments in the residences. Interviews, reviews,
groups activities, photo reports will be recorded in a daily
publication of The ARTIS Daily News. The mobile editorial can be found
in various parts of the city and surroundings of 's-Hertogenbosch.

The Mobile Editorial newspaper will be produced as a daily and be
handed out to the public as well as delivered door to door in the
vicinity of the residences. Those working on the Mobile Editorial
include Andy Wauman, Colin Peters, Darko Fritz, Bianca Runge, Shirley
Welten, Kaas Burgers and writers Machteld Leij, Jan Willem van
Rijnberk, Moosje Goosens, Sascia Vos and Koos Tuitjer

Black snow, installation (2009) Claudia de la Torre


IN THE PIPELINEEXHIBITION

16 Januari 2010 - 7 Februari 2010Onrust - Disturbance
Activism and politics reflected in the modern-day artistic calling
Abel Heijkamp (1983) born in Borculo, Netherlands, lives and works in
's-Hertogenbosch, visual artist and director/producer of
documentairies. In his work he tries to address social issues and he
uses different media from visual arts to journalism. He places works
of art like interventions in the public space .

OPENING
16 december 2010 om 17:00 uurOpening with introduction, film, debat and later that evening a
party. Please consult our website for full programme.
http://www.artisdenbosch.nl <http://www.artisdenbosch.nl/>;

Concept ARTweek, Riet van Gerven. Production ARTweek , ARTIS DEN BOSCH
in collaboration with Kunstpodium-T, Tilburg and Marijana Drozdek,
's-Hertogenbosch. Financial support from Province of Noord Brabant,
Content uitzendorganisatie, Town Council Tilburg a.o..

ARTIS receives structural support of Town Council 's - Hertogenbosch.

Vertaling: CPLS text & copy, GoirleFacebook: http://www.facebook.com/people/Artis-Den-Bosch-crew/1667483512

ARTIS DEN BOSCH, Boschveldweg 471, 5211 VK 's-Hertogenbosch, The
Netherlands +31 (0)73 613 50 52

http://www.artisdenbosch.nl <http://www.artisdenbosch.nl/>;

Dit e-mailbericht werd gestuurd naar HIER VELD PRIVE EMAIL INVOEGEN
door Artis Den Bosch. Indien u geen e-mailberichten meer wenst te
ontvangen van ons kunt u zich hieronder uitschrijven.

To unsubscribe, please send an email and write in subject line
UNSUBSCRIBEHartelijks,

Riet van Gerven

___________________________________

Artis Den Bosch
Boschveldweg 471, 5211 VK 's-Hertogenbosch
T +31 (0) 73 6135052, M +31 (0) 6 13898069
http://www.artisdenbosch.nl <http://www.artisdenbosch.nl/>;

----------------------------------------------------------------
Versendet mit "nettmail.de", http://nettmail.de
LF.net Netzwerksysteme GmbH :: Internet Service Provider in Stuttgart

Mailingliste/Blog / Archiv