Von Betacity am 17. Oktober 2008 um 09:58

-forwarded-

Netherlands version belowImpakt Online presents: Chroma by Dominik BartkowskiChroma can be visited at http://www.impakt.nl

Impakt Online promotes and supports art projects designed for the
Internet or network related environments. We invite artists to make
new work and support them with the further development of their
projects.

With some delay, Impakt Online presents the Chroma project by the
French artist Dominik Bartkowski. Chroma is self-developed software
for video editing. With this application, Bartkowski investigates the
influence of censorware and online Internet filters on the visual
language of sexuality. Chroma challenges users to reflect critically
on the way in which censorware has contributed to the morally colored
language surrounding the phenomenon of 'barebacking'.

Chroma forms part of the Impakt Online program 'Dissidents and
Restrictions' from 2007. This theme goes into the restrictions imposed
on Internet users by, for instance, repressive regimes or companies
that lay down the rules for Internet environments such as Google or
Second Life.

Moreover, we wish to point out to you the other projects on this
theme. The Misspelling Generator of Linda Hilfing shows how spelling
errors can be used to circumvent censorship. Gazira Babeli criticizes
the restrictions Second Life imposes on its users in the Save Your
Skin project. In addition, this program includes presentations of ten
other projects which we believe are an interesting addition to the
three projects within 'Dissidents & Restrictions' as described above.

Pre-announcement:
This winter, Impakt Online will present two new internet projects
within the theme 'It's About Time'. These projects explore new notions
of time on the Internet. 'It's About Time' is curated by Sabine
Niederer.


1. Snapshots of Globalization, by Theo Deutinger
Next to architectural work, the Austrian architect Theo Deutinger also
produces so-called Snapshots of Globalization (SNOGs). These are
information visualizations and maps representing the world at that
particular moment. For Impakt Online, Deutinger has been invited to
make a snapshot relating to the theme time and the Internet.

2. A Tag's Life, by Mirjam ter Linden, Daan Odijk, Raoul Siepers and others
The project A Tag's Life, poses the question of how trends on the
Internet fade with the progress of time. This information
visualization uses Flickr data and demonstrates the rise and fall of
tags.


More information about Impakt Online and an interview with Dominik
Bartkowski is available on: http://www.impakt.nl


Impakt Online presenteert: Chroma door Dominik Bartkowski


----------------------------------------------------Netherlands-------------------------------------------

Chroma is te zien op http://www.impakt.nl

Impakt Online promoot en ondersteunt kunstprojecten die gemaakt zijn
voor het internet of netwerk gerelateerde omgevingen. We vragen
kunstenaars om nieuwe werken te maken en ondersteunen hen om projecten
verder te ontwikkelen.

Na enige vertraging presenteert Impakt Online het project Chroma van
de Franse kunstenaar Dominik Bartkowski. Chroma is zelfontwikkelde
software voor videobewerking. Met deze applicatie onderzoekt
Bartkowski de invloed van censorware en online filtermechanismen op de
beeldtaal van seksualiteit. Chroma daagt de gebruiker uit tot een
kritische reflectie op de moreel gekleurde taal die mede door
censorware is ontstaan rondom het fenomeen 'barebacking'.

Chroma maakt onderdeel uit van het Impakt Online programma 'Dissidents
and Restrictions' uit 2007. Dit thema gaat in op de restricties die
opgelegd worden aan internetgebruikers door bijvoorbeeld repressieve
regimes of bedrijven die de regels opstellen voor internetomgevingen
zoals Google en Second Life.

We wijzen u graag nog eens op de andere projecten binnen dit thema.
Met de Misspelling Generator van Linda Hilfling laat zien hoe
spelfouten gebruikt kunnen worden om censuur te omzeilen. Gazira
Babeli bekritiseert de restricties die Second Life zijn gebruikers
oplegt in het project Save Your Skin. Daarnaast zijn er in dit
programma ook tien projecten gepresenteerd die naar onze mening een
interessante toevoeging vormen op de drie projecten binnen 'Dissidents
& Restrictions'.

Vooraankondiging:
Deze winter presenteert Impakt Online een nieuwe ronde
internetprojecten, ditmaal rondom het thema 'It's About Time'. De
projecten onderzoeken nieuwe noties van tijd op Internet. 'It's About
Time' wordt samengesteld door Sabine Niederer.

1. Snapshots of Globalization, door Theo Deutinger
De Oostenrijkse architect Theo Deutinger maakt naast architectonisch
werk ook zogenaamde Snapshots of Globalization (SNOGs). Dit zijn
informatievisualisaties en kaarten die een weerslag zijn van de wereld
op dat moment. Voor Impakt Online wordt hij uitgenodigd een snapshot
te maken, gerelateerd aan het thema tijd en Internet.

2. A Tag's Life, door Mirjam ter Linden, Daan Odijk, Raoul Siepers e.a.
Het project A Tag's Life, stelt de vraag hoe trends op Internet
verlopen over tijd. Deze informatievisualisatie maakt gebruik van
Flickr data en toont de opkomst en ondergang van tags.


Voor meer informatie over Impakt Online en een interview met Dominik
Bartkowski zie: http://www.impakt.nlLF.net Netzwerksysteme GmbH :: Internet Service Provider in Stuttgart

Mailingliste/Blog / Archiv